Medisch pedicure

Medisch pedicure bij Kollaart opleidingen.

Als uitbreiding op het vak pedicure op mbo niveau3, bestaat nu de mogelijkheid om verder door te groeien naar medisch pedicure mbo niveau 4.

Waar de pedicure vaak alleen tijdelijke oplossingen biedt voor de voetklachten, worden door de medisch pedicure meer permanente oplossingen gebruikt.  

De totale opleiding tot Medisch Pedicure duurt ongeveer 8 maanden en is modulair opgebouwd.

De modules van de opleiding Medisch Pedicure worden gegeven op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Al deze modules kunnen los worden gevolgd voor iedereen die de basisopleiding Pedicure heeft gevolgd.

U kan pas bij TCI de examens Medisch Pedicure doen, als een door Provoet geaccepteerd basisdiploma pedicure van Capabel of TCI is behaald.

BROCHURE (PDF)

Onderdelen van de opleiding tot medisch pedicure.

Risicovoet

Het behandelen en screenen van diabetische, reumatische, spastische, verwaarloosde en de oudere voet. De module risicovoet duurt 9 lesweken en start op 8 oktober 2020.

Nagelreparatie

Acryl en gel nagelreparatietechnieken. De module nagelreparatie is 4 lessen. De module nagelreparatie start op 7 januari 2021.

Nagelbeugeltechnieken

Het maken en plaatsen van de gangbare nagelbeugels. De module nagelbeugeltechnieken start op 11 februari 2021 en is 4 lessen.

Orthese en drukvrijlegtechnieken

De module orthese en drukvrijleg technieken is 4 lessen en start op 25 maart 2021.

Ondernemersvaardigheden

De module ondernemen duurt 2 lessen. De ondernemerslessen moeten nog worden gepland.

Kosten

De complete opleiding Medisch Pedicure kost € 2.095,- inclusief materialen om tijdens de opleiding te gebruiken en inclusief boeken. Alle losse modules bij elkaar kosten € 2.200,-. Als u zich voor alle modules vooraf opgeeft en in 1x betaalt, dan bespaart u € 105,-.

De module risicovoet kost € 654,50 de boeken € 88,50. Totaal € 743.-.
De module nagelreparatie kost € 287,- en het boek kost € 31,50. Totaal € 318,50.
De module nagelbeugeltechnieken kost € 287,- en het boek kost € 31,50. Totaal € 318,50.
De module ortheses en drukvrijlegtechnieken kost € 430,- de boeken € 60,-. Totaal € 490,-.
De module ondernemen kost € 330,-
Er is per module een lijst samengesteld waar de benodigde materialen per module op vermeld staan. U kunt deze materialen zelf aanschaffen of ze bij onze groothandel in een pakket afnemen.

De kosten van de examens zijn € 85,- per stuk voor de theorie examens met een toeslag van €15,- voor digitaal examen.
De praktijkexamens zijn € 165,- per stuk en het ondernemen examen niveau 4 kost € 165,-

BROCHURE (PDF)

Voor meer informatie over de examens van TCI.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Kollaart opleidingen.

Inschrijfformulier Medisch Pedicure 2020/2021.

Uw voornaam of voorletters

Uw achternaam

Uw adres

Uw telefoonnummer

Tenaamstelling rekening

Uw Ibannummer

Uw e-mail

Hieronder kunt u aangeven welke onderdelen u wilt volgen.
volledige medisch pedicure
risicovoet
nagelreparatie
nagelbeugeltechnieken
ortheses en drukvrijlegtechnieken
ondernemen

Hieronder kunt u aangeven of u ineens of in termijnen wilt betalen
Betaling ineensBetaling in termijnen

Let op, u bent pas ingeschreven nadat wij uw inschrijving hebben geverifieerd!
Zorg er dus voor dat de gegevens die wij nodig hebben om contact met uw op te nemen juist zijn ingevuld (emailadres of telefoonnummer).

Eventueel aanvullende opmerkingen